Wykorzystywane technologie

  • Stronaback-end

  • Stronafront-end

  • Bazydanych

  • Aplikacjemobilne

Aplikacje internetowe kodujemy w technologii Microsoft asp.NET wykorzystując Microsoft Visual Studio oraz PHP. W przypadku PHP stosujemy m.in.: Phalcon, Symfony, Laravel, CodeIgniter. Interfejsy systemów kodujemy w HTML5 i CSS3 (Sass). Możemy stosować gotowe framework-i HTML/CSS jak np. Bootstrap itp. Stosujemy m.in.: JavaStript ale także biblioteki pomocnicze jak jQuery czy AngularJS (dla obsługi wzorca MVC). Wykorzystujemy technologie AJAX i JSON do komunikacji z serwerem. Tworzymy front-end responsywny, tak by system/aplikacja poprawnie działa na komputerach i urządzeniach mobilnych. Projektujemy wydajne bazy danych SQL, optymalizujemy zapytania i poprawiamy wydajność baz danych. Obsługujemy serwery: MS SQL, PostgreSQL oraz MySQL natomiast specjalizujemy w bazach danych Microsoft SQL. Korzystamy także z technologii ORM (Object-Relational Mapping) do mapowania obiektowej architektory systemu na relacyjną strukturę bazy danych (np.. nHibernate, Entity Framework). Firma Galactica specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych na system Android oraz iOS. Tworzymy aplikacje biznesowe, sportowe na zamówienie według wymagań i specyfiki klienta. Realizujemy projekty typu start-up dla inwestorów oraz osób indywidualnych z ciekawymi pomysłami.